Parturi-Kampaamo Dami

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Parturi-Kampaamo Dami
Y-tunnus 2421097-7

Puistokatu 9
38200 Sastamala

Puh. 040 7444 674

Rekisteriasioita hoitaa: Beata Korkee

Rekisterin nimi

Parturi-Kampaamo Damin asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka käyttävät rekisterinpitäjän internet-pohjaista ajanvarausjärjestelmää, ja jotka ovat pyytäneet Parturi-Kampaamo Damin työntekijöitä puhelimitse, sähköpostitse tai toimipisteessä tekemään ajanvarauksen puolestaan Damin ajanvarausjärjestelmään.

Henkilötietoja käytetään asiakasviestintään, asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen sekä tilastointiin.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Henkilötiedot
– Etunimi ja sukunimi
– Postiosoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero

Palvelun käyttöön liittyvät perustiedot
– Ajanvarauksen päivämäärä, kellonaika, ajanvarauksen kesto, varattu palvelu ja palvelun hinta, kenelle aika on varattu
– Mahdolliset allergiat, käytetyt tuotteet ja tehdyt palvelut

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista.

Tietojen luovutus

Parturi-Kampaamo Dami voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimella, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastus- ja muutospyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Parturi-Kampaamo Dami
Puistokatu 4
38200 Sastamala

tai sähköisesti sähköpostilla osoitteeseen: info@dami.fi

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä puhelimitse p. 040 7444 674, kirjeitse osoitteeseen Parturi-kampaamo Dami, Puistokatu 4, 38200 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteeseen info@dami.fi

Evästeseloste